book logo

Статистика сайта

Классификаторы, справочники, кадровая документация

Класифікатор професій ДК 003:2010. Государственный классификатор профессий ДК 003 - 2010 (полная версия ). За кодами професій: ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)

Кадровая работа - управление персоналом - Классификаторы, справочники, кадровая документация

DK 003 2010Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Розділ: ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ - ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ).

Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з: визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; вищим державним управлінням; правосуддям та прокурорським наглядом;- керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

Подробнее...

 

Класифікатор професій ДК 003:2010. Государственный классификатор профессий ДК 003 - 2010 (полная версия ). За кодами професій: професіонали

Кадровая работа - управление персоналом - Классификаторы, справочники, кадровая документация

DK 003 2010Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Розділ: ПРОФЕСІОНАЛИ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: - кандидата наук;- доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання:- старшого наукового співробітника; - доцента; - професора.

Подробнее...

 

Класифікатор професій ДК 003:2010. Государственный классификатор профессий ДК 003 - 2010 (полная версия - электронный вариант). Класифікація професій

Кадровая работа - управление персоналом - Классификаторы, справочники, кадровая документация

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Затверджено та надано чинності
Наказ Держспоживстандарту України
28.07.2010 № 327


НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2010
(На зміну ДК 003:2005)
Чинний від 01.11.2010 р.

5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Подробнее...

 

Изменения №1 2012 года государственного классификатора профессий ДК 003-2010.Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від від 16 серпня 2012 року N 923 Про затвердження зміни N 1 до національного класифікатора України ДК 003:2010

Кадровая работа - управление персоналом - Классификаторы, справочники, кадровая документация

gerb ukrain 1Зміни та доповнення № 1 до Класифікатора професій ДК 003:2010

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 серпня 2012 року N 923

Про затвердження зміни N 1 до національного класифікатора України ДК 003:2010

Відповідно до статті 7 Закону України "Про стандартизацію" та пункту 1 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" наказую:

1. Затвердити зміну до національного класифікатора України з набранням чинності з 01.09.2012:

Зміна N 1 ДК 003:2010   Класифікатор професій

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" опублікувати цей наказ у наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

Міністр                                                              П. О. Порошенко

Подробнее...

 

Класифікатор професій ДК 003:2010. Государственный классификатор профессий ДК 003 - 2010 (полная версия - электронный вариант). Разделы 1 - 4

Кадровая работа - управление персоналом - Классификаторы, справочники, кадровая документация

DK 003 2010Національний класифікатор України "Класифікатор професій" (далі - КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Подробнее...