book logo

Статистика сайта

Заробітна плата у 2013 та 2014 рр. буде підвищена

Кадровая работа - управление персоналом - Зарплата, налоги, пенсия, льготы

деньги 4Мінімальна заробітна плата у 2013 та 2014 рр. буде підвищена до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (в середньому за рік до 1237 та 1432 грн відповідно). В порівнянні з 2012 р. вона збільшиться на 334 грн, а порівняно з 2013 - на 195 грн. Про це йдеться в проекті Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 р. та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 рр., опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради.

У бюджетній сфері Кабмін планує забезпечити щорічне наближення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду до рівня мінімальної заробітної плати з метою зменшення розриву між цим розміром та мінімальною заробітною платою.

Також планується, що у 2013-2014 рр. єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери формуватиметься на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюватиметься у 2013 р. у розмірі 80% мінімальної заробітної плати, а у 2014 р. - 90%. Буде забезпечено зменшення розриву між тарифною ставкою працівника 1 тарифного розряду та мінімальною заробітною платою.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост прожиточного минимума в 2013 г. - до 1277 грн, в 2014 г. - 1323 грн.

Об этом говорится в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 г. и основных направлениях развития на 2013 и 2014 гг., опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.

Планируется, что начиная с 1 января 2013 г. прожиточный минимум в среднем на одного человека будет составлять 1133 грн, с 1 апреля - 1180 грн, с 1 июля - 1203 грн, с 1 сентября - 1219 грн, с 1 октября - 1245 грн, с 1 декабря 1277 грн. В среднем за год он вырастет до 1194 гривен.

Прожиточный минимум для работоспособных достигнет с 1 января 1173 грн, с 1 апреля - 1222 грн, с 1 июля - 1246 грн, с 1 сентября - 1262 грн, с 1 октября - 1289 грн, с 1 декабря - 1323 грн. В среднем за год он вырастет до 1237 гривен.

В сравнении с 2012 г. размер прожиточного минимума вырастет на 12,7%.

В 2014 году прожиточный минимум в среднем на одно лицо будет составлять с 1 января - 1315 грн, с 1 апреля - 1361 грн, с 1 июля - 1389 грн, с 1 сентября - 1414 грн, с 1 октября - 1447 грн, с 1 декабря 1483 грн. В среднем за год он вырастет до 1383 грн.

Прожиточный минимум для работоспособных лиц в 2014 году достигнет с 1 января -1361 грн, с 1 апреля - 1410 грн, с 1 июля - 1438 грн, с 1 сентября - 1464 грн, с 1 октября - 1498 грн, с 1 декабря - 1536 грн. В среднем за год он вырастет до 1432 грн.

В сравнении с 2013 г. размер прожиточного минимума вырастет на 15,8%.

На конец 2014 года прожиточный минимум достигнет его фактического размера.

Минимальная заработная плата в 2013 и 2014 гг. будет повышена до уровня прожиточного минимума для трудоспособного лица (в среднем за год до 1237 и 1432 грн соответственно). По сравнению с 2012 г. она увеличится на 334 грн, а по сравнению с 2013 г. - на 195 грн.

В бюджетной сфере Кабмин планирует обеспечить ежегодное приближение размера должностного оклада работника первого тарифного разряда до уровня минимальной заработной платы с целью уменьшения разрыва между этим размером и минимальной заработной платой.

Также планируется, что в 2013-2014 гг. единая тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы будет формироваться на основе тарифной ставки рабочего первого разряда, которая будет устанавливаться в 2013 г. в размере 80% минимальной заработной платы, а в 2014 г. - 90%.

Будет обеспечено уменьшение разрыва между тарифной ставкой работника 1 тарифного разряда и минимальной заработной платой.

Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку України.

Реалізація бюджетної політики спрямована на забезпечення сталого розвитку національної економіки у 2013 році, підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян, сприяння збалансованому розвитку конкурентоспроможної економіки, забезпечення фінансової стабільності держави та здійснення заходів із зменшення рівня "доларизації" економіки, підвищення ефективності виконання програм імпортозаміщення, розвиток виробництва вітчизняних товарів, ефективний захист внутрішнього ринку та підтримку експорту, модернізацію інфраструктури та базових секторів економіки, забезпечення екологічної безпеки, оптимізацію соціального захисту населення в результаті підвищення його рівня та адресності.

Пріоритетами національної економічної політики є надання державної підтримки підприємствам, що реалізують інноваційні проекти або використовують у своїй діяльності інноваційні технології, а також збільшення обсягів виробництва базових галузей економіки (зокрема, сільського господарства, вугільної промисловості, машинобудування і виробництва мінеральних добрив).

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2013 рік

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

валовий внутрішній продукт номінальний - 1687,8 млрд гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання - 104,5 відсотка;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 105,9 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 106,3 відсотка;

фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців - 505,8 млрд гривень;

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7 відсотків.

Для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у середньому за рік та на кінець року, враховані в розрахунках основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік, що передбачають поступове підвищення гнучкості обмінного курсу гривні в міру відновлення фінансової системи України та удосконалення механізмів монетарної трансмісії зміни відсоткових ставок.

Зазначені макропоказники можуть бути уточнені після опублікування звітної статистичної інформації за 2011 рік, оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2012 році та враховані під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2013 рік.

Основні завдання бюджетної політики

Подальша стабілізація державних фінансів передбачає:

утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 0,8-1 відсотка валового внутрішнього продукту;

здійснення державних запозичень до загального фонду державного бюджету в межах обсягів погашення державного боргу переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень;

фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету в межах надходжень від приватизації державного майна;

фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні - не більш як 25 відсотків валового внутрішнього продукту (у 2012 році враховано 27,7 відсотка);

здійснення операцій з активного управління державним боргом, включаючи управління ліквідністю коштів єдиного казначейського рахунку і коштів валютних рахунків державного бюджету;

надання державних гарантій в обсязі не більш як 1 відсоток валового внутрішнього продукту для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних проектів, що мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України;

збереження з урахуванням вимог податкового законодавства частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні не вищому, ніж враховано у Державному бюджеті України на 2012 рік;

встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на основі зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін, а також відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці" з урахуванням структурних реформ в економіці і необхідності скорочення існуючого розриву між розміром тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою з метою досягнення у 2014 році рівності зазначених показників;

встановлення державних соціальних гарантій на основі оновленого прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення;

послідовне підвищення рівня оплати праці у бюджетній сфері, включаючи державних службовців та військовослужбовців;

підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також забезпечення перегляду порядку призначення та виплати стипендій з метою посилення мотивації до успішного навчання;

спрямування бюджетних коштів на створення першого робочого місця для молоді та працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі в сільській місцевості, забезпечивши підвищення ефективності використання таких коштів;

здійснення за рахунок коштів державного бюджету заходів, пов’язаних з наданням соціального житла малозабезпеченим верствам населення та окремим категоріям громадян, визначеним законодавством;

продовження виконання зобов’язань держави з поступової компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку СРСР;

підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення та надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам, малозабезпеченим сім’ям та дітям, позбавленим батьківського піклування;

запровадження механізму фінансового забезпечення соціальних послуг за принципом "гроші ходять за одержувачем послуг";

удосконалення порядку призначення, перерахунку та індексації пенсії, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від підстави її призначення;

забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам, перехід до надання адресної соціальної допомоги та поступової монетизації соціальних пільг з упорядкуванням переліку отримувачів таких пільг і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг;

належне фінансове забезпечення гарантованих державою пільг та компенсацій за пільгове перевезення окремих категорій громадян, забезпечивши встановлення нормативних вимог до розрахунків втрат підприємств внаслідок пільгових перевезень;

запровадження принципу фінансової самостійності вищих навчальних закладів, насамперед шляхом законодавчого врегулювання переходу від утримання таких закладів до оплати за рахунок бюджетних коштів виключно вартості освітянських послуг за державним замовленням та надання цим закладам статусу небюджетних установ;

формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на основі цільового підходу і прогнозу потреб ринку праці (включаючи запровадження єдиного стандарту вартості навчання одного фахівця та державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти);

вдосконалення бюджетного механізму управління науковою та науково-технічною діяльністю шляхом оптимізації системи бюджетних наукових установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності та формування державного замовлення у цій сфері відповідно до сучасних вимог інноваційного розвитку економіки;

удосконалення системи формування і виконання державного замовлення на виробництво видавничої продукції, створення та розповсюдження національних фільмів, а також на виробництво і трансляцію телерадіопрограм;

оптимізацію структури і чисельності військових формувань та правоохоронних органів, забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних коштів на відновлення і розвиток озброєння та військової техніки, бойову підготовку військ, використовуючи вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонно-промислового комплексу;

підвищення якості та ефективності витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності;

фінансове забезпечення реконструкції та будівництва централізованих систем водопостачання та водовідведення;

спрямування видатків бюджету на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження, насамперед з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.


Похожие материалы:
Следующие материалы:
Предыдущие материалы: